Bengkel Kendalian Guru (Teachers’ Led Workshop) 2017 Anjuran AST dengan sokongan MLCS

Bengkel Kendalian Guru (Teachers’ Led Workshop) 2017 Anjuran AST dengan sokongan MLCS Kami ingin mengundang para guru untuk berkongsi amalan pedagogi terbaik di dalam bilik darjah melalui sesi  Bengkel Kendalian Guru (Teacher-led Workshop atau TLW) pada tahun 2017.   Bengkel Kendalian Guru dikendalikan oleh para guru untuk guru.  Matlamat Bengkel Kendalian Guru ialah seperti berikut:                 a.  Membina wadah untuk para guru memimpin dan menarik penglibatan khalayak guru;                 b. Menyokong dan menggalakkan para guru dalam pembangunan...

Kursus Membina Apps bagi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

MLCS akan menganjurkan kursus Membina Apps bagi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu (Sek Rendah) pada Semester ke-2 tahun, 25-26 Julai 2016. Pemberitahuan ini dilakukan untuk meninjau minat guru terhadap kursus tersebut.  Para guru yang berminat masih perlu memohon untuk mengikuti kursus melalui TRAISI apabila permohonan dibuka kelak .

Muhasabah Guru

Adakah saya sentiasa bermuhasabah diri tentang pengajaran dan pembelajaran?

Tip 2

Pembelajaran Secara Aktif. Berapa banyak yang pelajar dapat pelajari?

Tip 3

Proses Merancang Pengajaran Objektif - Saya bertanya kepada diri sendiri apaka idea, konsep, pengetahuan dan kemahiran baharu yang para pelajar saya akan pelajari...