banner03
banner04
banner05
banner06
banner07
banner08
banner09
banner10
banner11
banner12

Title

Title

Permohonan Melalui Traisi

Kursus MLCS 2016 - Permohonan melalui TRAISI

 
Bermula 2016, guru perlu memohon untuk mengikuti kursus kendalian MLCS melalui platform TRAISI. Informasi berkaitan kursus telah dimuatnaikkan di laman MLCS sejak akhir Oktober 2015. Guru boleh memohon melalui TRAISI.
 
Guru cemerlang, pelajar budiman.
Kursus Membina APPS bagi Pnegajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

MLCS akan menganjurkan kursus Membina Apps bagi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu (Sek Rendah) pada Semester ke-2 tahun, 25-26 Julai 2016. Pemberitahuan ini dilakukan untuk meninjau minat guru terhadap kursus tersebut.  Para guru yang berminat masih perlu memohon untuk mengikuti kursus melalui TRAISI apabila permohonan dibuka kelak .

PEMBELAJARAN SECARA AKTIF

Pembelajaran Secara Aktif. Berapa banyak yang pelajar dapat pelajari?

MUHASABAH GURU

Proses Merancang Pengajaran

Objektif - Saya bertanya kepada diri sendiri apaka idea, konsep, pengetahuan dan kemahiran baharu yang para pelajar saya akan pelajari...