Laman Utama > Khazanah Ilmu > Seminar Bahasa Melayu > Seminar Bahasa Melayu 2014
  

Seminar Bahasa Melayu 2014

Seminar Bahasa Melayu 2014


Pusat Bahasa Melayu Singapura akan menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2014 pada 05 Jun 2014. Datuk Zainal Abidin Borhan, Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Editor, Yayasan Warisan, Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Bagi guru yang berminat untuk mengikuti Seminar Bahasa Melayu 2014 sebagai peserta, sila muat turun borang pendaftaran berikut.
Kertas Ucaptama

Yayasan Warisan, Malaysia


Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

 
Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca oleh Norazlina Abdul Jalil & Zulaina Zulkifli
 
Berinteraksi dengan Teks Melalui Kaedah ‘PAS’ oleh Zaimah Mohd Ali & Suryadi Mohd Bajuri
 
Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Karangan Naratif’ oleh Nur Fazalina Hussin & Suriana Mohamed Bakri
 
 
Kaedah Permainan dalam Pengajaran Nilai oleh Hartini Haron & Ribut Nawi
 
Kajian Peningkatan Keberkesanan Penerapan Nilai Melalui Penyoalan CSI dan Socratic oleh Mohamad Shalleh Bin Suja’ee & Noranika Murni Dol Karim
 
 
Keberkesanan Pengajaran Pengimbuhan di Sekolah Rendah oleh Sarifah Hassan & Rosnita Hamid
 
Keberkesanan Penilaian Formatif dalam Pengajaran Karangan Naratif oleh Fauziah Mohd Ata & Norashikin Mohd Noor
 
 
 
 
 
Pembelajaran Peribahasa Melalui Aplikasi Aurasma oleh Muhammad Irwan Jamal & Julinda Hassan
 
Membina Kemahiran Menulis oleh Alinda Ahmed & Sharifah Ayyoo Ali
 
 
Meningkatkan Kemahiran Berfikir Kreatif: Penerokaan Pantun oleh Nur Fa’izah Matnoor & Rositah Yusof
 
 
 
 
 
Menulis Isi Karangan Ekspositori Melalui Konsep PBL oleh Alifa Ismail & Helmilina Muhd Som
 
 
 
Pembelajaran Nilai Melalui Projek 3M oleh Hanita Abd Aziz, Siti Saadiah Abdul Aziz & Sumiati Ra’at
 
Pembelajaran Peribahasa melalui Penggunaan Teknik Penceritaan dan Perisan Comic Life oleh Roslinda Johari, Safini Razali & Siti Fadhilah Saneb
 
Pemupukan Nilai Melalui Program ACE the Virtues oleh Aniza Samat & Zakiah Zainol Abidin
 
 
 
Pengembangan Isi E-mel Tidak Rasmi Melalui Teknik N/SSM oleh Maznah Md Rashid & Nur Khairiani Jamal
 
Penggunaan Kod QR dalam Pembelajaran oleh Fikir Amin Md Said & Sawiyah Mohamed Sidek
 
 
 
 
Perbualan Berstruktur dan Penerapan Nilai dalam Lisan oleh Nur Syahida Paiman, Tuminah Mohamed Bakir & Taufek Siniwi
 
 
Tatalaku Sosial dan Emosi Menerusi HOM dalam Kelas Bahasa Melayu oleh Erna Salamun & Shafizah Wydiana Zailani