Laman Utama > Khazanah Ilmu > Dian Bahasa
  

Dian Bahasa

Penerbitan ini memuatkan kertas kajian yang berdasarkan pengetahuan kandungan dan amalan pengajaran Bahasa Melayu yang disediakan Guru Pakar dan pensyarah-pensyarah yang telah membimbing guru-guru kita semasa kursus dan seminar. Penerbitan ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi menentukan ketepatan dan keberkesanan dalam penggunaan dan pengajaran  Bahasa Melayu di bilik darjah.


Kandungan

Sekapur Sirih


Kertas 1

Dahlia Janan PhD

Guru dan Keterampilan Membaca dalam Kalangan Murid

 

Kertas 2

Fadilah Isnin PhD

Bijak Baca: Membina Kemahiran Membaca Melalui Strategi yang Berkesan

 

Kertas 3

Sansudin Suhaili PhD

Kepelbagaian Budaya dalam Pengajaran Bahasa Melayu

 

Kertas 4

Rahmat Subadah dan Mohamed Noh Daipi

Pembelajaran Bahasa Melalui App: Pengalaman Singapura

 

Kertas 5

Siti Faridah Omar dan Fadilah Isnin PhD

Penggunaan Bahasa Figuratif dalam Penulisan Karangan Naratif Murid Sekolah Rendah

 

Kertas 6

Norliza Jamaluddin PhD

Shaishin Marai-go You Tei Mekar di Bumi Sakura


Biodata

Penghargaan