Laman Utama > Khazanah Ilmu > Kajian Pengajaran
  

Kajian Pengajaran

Kajian Pengajaran merupakan wadah berkesan bagi guru bekerjasama dan berkolaborasi bukan sahaja dengan guru-guru dari sekolah yang sama, tetapi juga dengan guru-guru dari sekolah yang lain. MLCS telah bekerjasama dengan beberapa orang guru bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah bagi pelaksanaan kajian pengajaran di sekolah. Dalam hal ini, MLCS telah bekerjasama dengan beberapa sekolah rendah dan menengah bagi mendalami dan melaksanakan kajian pengajaran di sekolah. Hasilnya, sebuah buku mengenai kajian pengajaran telah diterbitkan oleh MLCS bagi rujukan dan panduan kepada guru-guru untuk menjalankan kajian pengajaran yang berkesan di bilik darjah.

Berikut ialah buku terbitan MLCS mengenai kajian pengajaran mengikut peringkat sekolah rendah dan menengah.