Sekolah Rendah

Kajian Pengajaran:Perancangan dan Pelaksanaan (Sekolah Rendah)

Sesi Perkongsian Profesional Kajian Pengajaran bagi sekolah rendah telah berlangsung pada 13 Mac 2011. Sebuah buku yang berjudul

‘Kajian Pengajaran: Perancangan dan Pelaksanaan’ telah diterbitkan. Sebanyak empat belas buah sekolah rendah telah bersama-sama 

menjalankan sesi perkongsian pada hari tersebut. Berikut adalah laporan kajian yang telah dijalankan di sekolah masing-masing. 

Sekapur Sirih

Carta Proses Kajian Pengajaran

Sekolah Rendah Admiralty

Sekolah Rendah Admiralty Meningkatkan Penguasaan Imbuhan

Sekolah Rendah Elias Park 

Sekolah Rendah Elias Park  Menjawab Soalan 'Buktikan' dalam Kefahaman

Sekolah Rendah Eunos

Sekolah Rendah Eunos Kemahiran Lisan - Pertuturan Secara Berkesan

Sekolah Rendah Evergreen

Sekolah Rendah Evergreen  Menulis Permulaan Karangan yang Menarik

Sekolah Rendah Greenwood

Golongan Kata: Satu Pendekatan Efektif dalam

Pembelajaran Bahasa Melalui Kaedah Kemahiran 

Sekolah Rendah Greenwood Golongan Kata: Satu Pendekatan Efektif dalam Pembelajaran Bahasa Melalui Kaedah Kemahiran  Berfikir dan Berkomunikasi

Sekolah Rendah Jiemin

Peluasan Idea: Menggunakan Papan Cerita dalam

Sekolah Rendah Jiemin Peluasan Idea: Menggunakan Papan Cerita dalam Penulisan Karangan

Sekolah Rendah Jurong

Kaedah Efektif dalam Mengajar Menulis Permulaan

Sekolah Rendah Jurong Kaedah Efektif dalam Mengajar Menulis Permulaan dan Pengakhiran Cerita dalam Penulisan Karangan

Sekolah Rendah Kranji

Sekolah Rendah Kranji Penggunaan Kata Hubung 'Lalu' dalam Ayat

Sekolah Rendah Marsiling

Sekolah Rendah Marsiling Memahami Isi Penting dalam Kefahaman

Sekolah Rendah Qihua

Mengenal / Memparafrasa Ayat dalam Menjawab

Sekolah Rendah Qihua Mengenal / Memparafrasa Ayat dalam Menjawab Soalan Kefahaman

Sekolah Rendah Sembawang

Sekolah Rendah Sembawang Membina Karangan Naratif dengan Berkesan

Sekolah Rendah Telok Kurau

Sekolah Rendah Telok Kurau Penggunaan Teknik Penyoalan dalam Penulisan Karangan

Sekolah Rendah Woodlands

Sekolah Rendah Woodlands Menjana Kosa Kata Murid Melalui Bahan Visual

Sekolah Rendah Woodlands Ring

Sekolah Rendah Woodlands Ring Mencari Bukti dalam Menjawab Soalan Kefahaman

Penerangan Templat

Templat Kajian Pengajaran  

Rujukan

Penghargaan