Kiub

KIUB KEFAHAMAN MEMBACA

kiub1.PNG

Kiub Kefahaman Membaca boleh digunakan untuk menilai pelbagai peringkat proses membaca. Sesi amali yang disarankan menyediakan ruang bagi penilaian kefahaman membaca pelajar selain menyuntik keseronokan semasa membaca. Set ini mengandungi enam kiub. 2 kiub bagi aktiviti pramembaca (merah), 2 kiub aktiviti semasa membaca (biru) dan 2 kiub bagi aktiviti pascamembaca (hijau).

Klik di sini untuk muat turun arahan bagi permainan ini.


KIUB MENJANA CERITA
 kiub2.PNG

Kiub Menjana Cerita boleh digunakan bagi menyediakan pelajar memulakan cerita secara kreatif untuk menulis ayat, membina perenggan atau menulis cerita pendek. Aktiviti yang disarankan membuka peluang untuk pelajar belajar dengan seronak dengan menulis dan bercerita.

Klik di sini untuk muat turun arahan bagi permainan ini.