Laman Utama > Khazanah Ilmu > Seminar Bahasa Melayu > Seminar Bahasa Melayu 2011
  

Seminar Bahasa Melayu 2011

Memperkasa Guru Mempercekap Pelajar

Pada 1 Jun 2011, Pusat Bahasa Melayu telah menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2011. Prof Madya Dr Zamri Mahamod telah diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Berikut ialah senarai kertas kerja yang dibentangkan oleh para guru dan ucaptama.Kertas Ucaptama

Kertas Kerja Ucaptama oleh Profesor Madya Dr Zamri Mahamod

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

 1. Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu oleh Zuraidah Saidin
 2. Program ERP-aLIVE@IJ Katong oleh Nazeerah Allau'din
 3. Kajian Pengajaran: Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Peribahasa oleh Hafizzah Bedin, Mohd Izzat Mohd Sarip Suhaida Saptu
 4. Kajian Pengajaran: Memupuk Keyakinan Murid Menggunakan Bahasa Melalui Drama oleh Hajjah Marzia Abdul Rahman, Rasyidah Bajuri Siti Mariam Mohd Amin
 5. Kajian Tindakan: Kemahiran Menjawab Soalan Kefahaman dengan Detektif Kef oleh Noorazamah Razali, Nur Azlin Ramelan, Mohd Fahmy Abdul Fhani Safura Sallim
 6. Kajian Pengajaran: Pembelajaran Kosa Kata Melalui Visual Cues oleh Hairani Sani, Ibrizi Ishak, Siti Nurashikin Ajmain Siti Suhaida Surir
 7. Pembelajaran Karangan dengan Menggunakan Kod EZ oleh Khaizuran Supa'at Noor Azleen Sarbini
 8. P.I.N.T.A.R oleh Khirunnisa Mohd Isa, Muhammad Reduan Yahaya, Saedah Mohamed Hussein Siti Khadijah Ibrahim
 9. Kajian TIndakan: Keberkesanan Mnemonics oleh Ardi Sujak, Farhanah Suratman, Nasreen Haji Shahabuddin Rashidah Rajah
 10. Penilaian Formatif Menggunakan Glogster oleh Rosnidar Arshad, Rozana Zainuri, Siti Fatimah Hassan Wahidah Abdul Wahid
 11. Kesan Penggunaan Kata Pinjaman Bahasa Inggeris dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu oleh Ridzuan Abrahim
 12. 5E dalam Pedagogi Ingquiry-based Learning oleh Farrah Mohd Ghazali, Noraini Washil, Nur Azah Ismai Siti Faridah Omar
 13. Meningkatkan Keupayaan Pelajar Menjawab Soalan Kefahaman dan Karangan dengan Menggunakan Penyusun Grafik oleh Zainah Mohamed
 14. Pengajaran Peribahasa Menggunakan Permainan Papan Putih Interaktif oleh Nur Faizah matnoor Rositah Yusof
 15. Mempertajam Pemahaman Pelajar Melalui Video oleh Julinda Hassan, Muhammad Irwan Jamal, Ramna Johana Sarimah Ahmad
 16. Humor dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu oleh Azriana Abdul Manan Yahida Yahya
 17. Pengajaran Lisan: Perbualan Berdasarkan Gambar dengan Menggunakan Teknik K2WS2 oleh Norazisza Mohamed Taip Nurisha Hamid
 18. Kajian Pengajaran: Pengajaran Penulisan Pengenalan Karangan Deskriptif oleh Daneil Phua Nur Khairiani Jamal
 19. Penggunaan Comic Life dalam Pengajaran Lisan oleh Razilah Rahya
 20. Kajian Pengjaran: Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan Apitan 'meN-...-kan' dan menN-...-i' oleh Ernie Jacinta Jamaludin, Haniza Abdul Manan Siti Asnah Basir
 21. Penggunaan ICT dalam Program Penyerapan Budaya oleh Mohd Shalleh Suja'ee Noranika Murni Dol Karim
 22. Menjana Minat Pelajar Terhadap Sastera Melalui Program Bunga-bunga Sastera oleh Khairunisak Hussain, Muszalifa Aman Rashidah Abdullah
 23. Pembelajaran Berdasarkan Projek Mandiri Menerobos Melampaui Jidar Tembok Tradisi: Pengalaman Tiga Peringkat oleh Djohan Abdul Rahan, Eity Norheyah Asyurah Mohamad Ali Hanifiah Abdullah