Laman Utama > Khazanah Ilmu > Seminar Bahasa Melayu > Seminar Bahasa Melayu 2012
  

Seminar Bahasa Melayu 2012

Kecekapan Berbahasa dan Penghayatan Nilai dalam pendidikan Abad ke-21

Pada 29 Mei 2012, Pusat Bahasa Melayu telah menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2012. Prof Dr. Haji Awang Sariyan,
Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia telah diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Berikut ialah senarai kertas kerja yang dibentangkan oleh para guru dan ucaptama.

Kertas Ucaptama

Aspek Nilai Sebagai Komponen Teras dalam Pendidikan Bahasa dan Strategi Pengajarannya
Prof. Dr. Haji Awang Sariyan, Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

Farrah Mohamad Ghazali, Nur Azah Ismail, Siti Farhana Abdullah Siti Faridah Omar

Azriana Abdul Manan Yahida Yahya

Mohamad Arizal Ahmad, Nur Fa'izah Matnoor Rositah Yusof
Julinda Hassan, Muhammad Irwan Jamal, Ramna Johana Sarimah Ahmad
Asmidah Mohd Jailani Hajjah Marzia Abdul Rahman

Faridah Taib, Rohani Mohamed Ismail Rose Ghani

Wan Alfida Suleiman

Mohamad Khair Johari, Noraini Abdullah Hee Zubaidah Zainal Abidin

Nurul Hakimah Abdul Rahim Rosmani Ramin

Ganda Sari Chokri Rafidah Abdul Razak

Hazlian Karim Rozanah Kasnan

Nur Emelda Jumari Zainah Mohamed

Hezrina Johan Manikam Norazian Mohamed Yahya

Azizah Ahmad

Khairiah Abdulmajid Harharah, Rosnidah Arshad, Sadhana Yusop Wahida Abdul Wahid

Rosnita Hamid Sarifah Hassan

Daniel Phua Nur Khairiani Jamal

Hanizah Abu Samah Norfadilah Sufke

Nor Zakiah Arif Nurhani Idris

Maslina Mohtar Mohamad Firuz Jelaludin

Anisah Mustaffa, Fauziah Osman Nurhidayah Ashari

Mohamed Izzat Mohamed Sarip

Diana Melissa Khamis Siti Rashidah Abdul Rahim

Haryati Surana Suriati Djuahir

Djohan Abdul Rahman, Khairunisak Hussain, Muhammad Hafiz Md Said Siti Hazlilah Jumali

Effendy Ahmadi

Noraishah Anwar, Nurazimah Mazelan, Sharifah Hafsah Mohamed Hanif, Siti Nuratika Abdullah Zainuddin Mohamad

Azizah Shaik Abdul Kadir, Nurisham Ismail, Rasidah Ahmad Taufek Siniwi

Isnani Norasiken Mohamed Ali, Mislimah Misti Shaheeda Mohamed Ariffin