Laman Utama > Khazanah Ilmu > Seminar Bahasa Melayu > Seminar Bahasa Melayu 2013
  

Seminar Bahasa Melayu 2013

Bahasa dan Jati Diri Melayu

Pada 04 Jun 2013, Pusat Bahasa Melayu Singapura telah menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2013. Prof Madya Dr. Abdul Mua'ti, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Berikut ialah senarai kertas kerja yang dibentangkan oleh para guru dan ucaptama.
Kertas Ucaptama

Bahasa dan Jati Diri Melayu: Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi oleh Prof. Dr Abdul Mua'ti@Zamri Ahmad, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

5. Kajian Pengajaran: Meningkatkan Kemahiran Bertutur Berdasarkan Gambar oleh Helmeleya Mohd Jamil Nuraishah Mahmood

14. Kesan Penglibatan Pelajar Menengah 1 Ekspres dalam Pembelajaran Kata Adjektif Melalui Kod QR oleh Nur Azah Ismail, Siti Farhana Abdullah Siti Faridah Omar


16. Konsep Kata Kerja Transitif dan Tak Transitif Secara Eksplisit oleh Milahwati Hussain Mohamad Zareen Mohamed Shariff


22. Pengajaran Pemulihan Bacaan Asas untuk Murid oleh Nurul Akhmar Elias Siti Rosmala Rahmat25. Penggunaan Rubrik dan Senarai Semak dalam Karangan Naratif oleh Fauziah Mohamed Ata, Siti Raihanni Suriati Djuahir