Laman Utama > Other > Pemberitahuan > Survey
  

Survey

MLCS telah menjalankan tinjauan pada Jan - Mac 2016 berkaitan Program Pembangunan Profesional guru yang telah dijalankan sejak 5 tahun lalu. MLCS amat menghargai sokongan kuat dan pelibatan aktif guru-guru Bahasa Melayu dalam semua program yang telah dilaksanakan.

Berikut adalah dapatan daripada tinjauan yang dijalankan:

tinjauan.jpg

N =  460