Laman Utama > Pengenalan > Logo MLCS
  

Logo MLCS

logo-mlcs.png

Lima kelopak daun – melambangkan lima teras pembangunan guru:
   • Bahasa 
   • Kesusasteraan 
   • Budaya 
   • Pedagogi/ICT 
   • Penilaian 

Warna hijau bertona – melambangkan guru permulaan dan guru mapan yang membentuk masyarakat keguruan di Singapura

Warna Jingga melambangkan keterampilan masyarakat keguruan yang bertenaga untuk belajar sepanjang hayat.